Vi tar hand om ditt avfall
& tillsammans bidrar vi till
en grönare framtid.

Strategi Grafik10

Nordic Green Recycling

en samarbetsplattform som på ett hållbart sätt producerar och distribuerar material för återanvändning

Vår målsättning är att skapa en ny och attraktiv produkt med positiv inverkan på samhället men med minimal belastning på miljön.

NGR
köper:

NGR partners

NGR kunder

Pilar Grå

Material för energiproduktion

Återvinningsbara material

Återanvändbara material

NGR
säljer:

NGR partners

NGR kunder

Pilar Grön

Förädlade material för energiproduktion

Råmaterial för nya produkter

Material för återanvändning

Pilcirkel Helhet

Vi tar emot rivningsbetong, blandat byggavfall, rivningsvirke samt stubbar, kvistar och andra naturmaterial.

Vi tar emot:

Byggavfall
Stenmaterial
Trämaterial
Grus
Kross
Betong
Kompostjord
Använt material
Restprodukter

Vi säljer CE-märkt krossbetong för bruksändamål och flis som biobränsle till kraftverk.

Vi säljer:

Stenmaterial
Trämaterial
Grus
Kross
Betong
Kompostjord

NGRs affärskoncept handlar om att med hjälp av olika metoder ta vara på en produkt som i många avseenden klassas som ett ”avfall och ett problem”. Med rätt hantering och effektiv process kan vi få fram en ny attraktiv produkt som har en samhällsnytta med minsta möjliga miljöpåverkan överlag – både för säljaren och köparen. En grön omställning kopplat till byggsektorn och industrin – i kombination med gröna affärsidéer börjar här.

Hos oss är inget omöjligt

Vi tar gärna fram nya produkter i samarbete med kunden och utgår från att vi tillsammans hittar en bra lösning på allt. När behov finns, uppstår också nya innovationer.

Materialhantering

– Så behandlas begagnat material och restprodukter

Materialhantering är i huvudsak krossning och siktning och utförs med hjälp av stjärnsikt/vindsikt samt olika magneter och långsamtgående eller snabbgående krossar byggda för trämaterial eller stenmaterial. En hjullastare kommer att vara regelbundet stationerad på terminalen och en grävmaskin med materialhanteringsgrip finns vid terminalen för grovsorteringen.

process-grön1