Strategi Grafik 03

Grönare. Snällare. Bättre.

Grönare. Snällare. Bättre.

Om NGR

Visste du att vi kan göra mycket med grus numera? Med bortglömda plankor och annat använt material och restprodukter? Att vi kan vara effektiva, hållbara och lokala i samma andetag? Nordic Green Recycling tar med hjälp av rätt hantering och effektiv process fram en attraktiv produkt som har en samhällsnytta med minsta möjliga miljöpåverkan överlag – både för säljaren och köparen.

Läs mer om oss

Produkter & tjänster

Vill du bli av med avfall och samtidigt vara en del av en cirkulär ekonomi för olika former av just avfall? Eller behöver du material i form av bräder, grus, sten- eller trä och ser till att handla och agera koldioxidsnålt och hållbart? Dina val har betydelse. Byggföretag, kommuner och industrisektorn är våra kunder och samarbetspartners.

Läs mer om våra produkter och tjänster

Aktuellt

Hästbacka: Låt regionala satsningar växa hållbart

I en tid där hållbarhet och resurshantering blir alltmer centrala för företag och samhällen, står byggindustrin inför en unik möjlighet. Genom att strategiskt placera industri nära terminaler för byggavfall kan vi inte bara minska miljöpåverkan, utan också skapa betydande konkurrensfördelar. …

Hur bra är vi på att återanvända i Österbotten?

I en tid där allt behöver vara hållbart och där trender kommer och går, är det viktigt att återkomma till den cirkulära tanken som ingalunda är ny. Nyckelord används ofta inom PR överlag och tenderar många gånger bli urvattnade- därför …
Läs alla våra artiklar här

Jag är personligen glad över att få förverkliga detta i Österbotten av alla ställen. Här blomstrar ett klimat för näringslivet som jag själv gillar starkt och tror på. Vi vågar vara några steg före.

Tobias Hästbacka,
VD Nordic Green Recycling