Grönare.
Snällare.
Bättre.

Grönare.
Snällare.
Bättre.

Vi Tar
Emot

Vi
säljer

Vårt koncept

Om NGR

Visste du att vi kan göra mycket med grus numera? Med bortglömda plankor och annat bygg och rivningsavfall? Att vi kan vara effektiva, hållbara och lokala i samma andetag? Nordic Green Recycling tar med hjälp av rätt hantering och effektiv process fram en attraktiv produkt som har en samhällsnytta med minsta möjliga miljöpåverkan överlag – både för säljaren och köparen.

Produkter & tjänster

Vill du bli av med avfall och samtidigt vara en del av en cirkulär ekonomi för olika former av just avfall? Eller behöver du material i form av bräder, grus, sten- eller trä och ser till att handla och agera koldioxidsnålt och hållbart? Dina val har betydelse. Byggföretag, kommuner och industrisektorn är våra kunder och samarbetspartners.

Aktuellt

Hästbacka: det tog fart snabbare än jag vågade tro

I en tid när miljöutmaningarna blir allt mer påträngande är det viktigt att se möjligheter i de problem vi står inför. En av dessa möjligheter är att starta upp företag som bidrar till en hållbar framtid. Så tänkte NGRs vd …

I lågkonjunkturen behöver vi tänka cirkulärt

Under de senaste åren har hållbarhetsfrågorna och avfallshantering blivit allt viktigare inom bygg och industri.  Ett ökat fokus på miljövänliga material och processer har drivit branschen mot mer ansvarsfulla metoder.  Men när en recession slår till, är det lockande att …

Jag är personligen glad över att få förverkliga detta i Österbotten av alla ställen. Här blomstrar ett klimat för näringslivet som jag själv gillar starkt och tror på. Vi vågar vara några steg före.

Tobias Hästbacka,
VD Nordic Green Recycling