NGR söker nya samarbetspartners

Här har vi en produkt med största möjliga samhällsnytta och minsta möjliga miljöpåverkan

Tobias Hästbacka har sex år bakom sig som företagare – via Keskis Group till NGR som på många sätt innebär ett nytt skede i företagarbanan för Hästbacka. Nu styr Hästbacka som VD för NGR upp en ny grön omställning när det kommer till byggavfall och med landsbygden tryggt med sig i vardagen,  ser han att behovet av innovationstänk och mod är helt avgörande när det kommer till grön omställning inom traditionella branscher. 

Jag är personligen glad över att få förverkliga detta i Österbotten av alla ställen. Här blomstrar ett klimat för näringslivet som jag själv gillar starkt och tror på. Här vill jag också genast poängtera att vi söker samarbetspartners lokalt och regionalt i höst – starka nätverk inom hållbarhet gynnar alla. 

Vår uppgift som vidareförmedlare är egentligen att vara den länk som binder samman industrier och lokala transportföretag där man gemensamt siktar på en produkt med största möjliga samhällsnytta.

Med hjälp av olika metoder tar man vara på en produkt som i många avseenden klassas som ett ”avfall och ett problem”.  Hållbarhet i byggbranschen är som bäst aktuellt på både nationell och nordisk nivå. Det styr upphandlingar och kommer att bana väg för en tydlig och stor omställning vad gäller koldioxidsnålt byggande. För NGRs del handlar det om att bygga den första terminalen i Korsholm under hösten 2022 och därefter jobba fram ett nordiskt nätverk.

Med rätt hantering och effektiv process kan vi få fram en ny attraktiv produkt som har en samhällsnytta med minsta möjliga miljöpåverkan överlag – både för säljaren och köparen. En grön omställning kopplat till byggsektorn –  i kombination med gröna affärsidéer börjar här. 

NGR jobbar idag med hållbarhetsfrågor där efterfrågan och framtidsperspektivet som bäst styr utvecklingen. En grön affärsutveckling inleds för NGRs del med terminalbygge där bolaget satsar på större volymer för att få en kostnadseffektivitet och samtidigt optimera resursanvändningen via en större mobilitet. Efter att terminalen står klar väntar nästa steg där samma koncept och kunskap ska kunna användas på andra ställen i Norden. 

För vår del  styr kunderna givetvis efterfrågan till en viss nivå men vi ska komma ihåg att samhället styr precis lika mycket. Näringslivet är rätt avgörande här för att man ska våga vara innovativ inom hållbarhet och för vår vår del är nästa skede då att ta steget ut på den nordiska arenan.