Stort tryck för klimatsmartare byggen

Göran Östberg, projektchef för cirkulär ekonomi på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, har varit en del av NGRs resa sedan början. Att få företag att intressera sig för hållbarhet och förstå hur man tjänar på att effektivisera och göra hållbara val hör till Östbergs roll. 

Många företag gör mer hållbarhetsarbete än de tror. Jag möter ofta företagare som känner igen sig i de hållbara tillvägagångssätt som vi förespråkar, men de har inte själv reflekterat över att det handlar om hållbarhetsarbete, säger Östberg. 

Det har varit fint att följa NGRs resa då de redan från början haft en bra struktur och kommunikation om deras sätt att främja hållbarhet i byggbranschen – effektivisera och återvinna storskaligt. 

Att återvinna och använda oss av resurser som redan finns är kärnan i cirkulär ekonomi. Avfallsmängderna ökar och i världen produceras i genomsnitt 0,7 kilo avfall per person varje dag. I Finland är motsvarande siffra 1,4 kilo. Prognosen är att avfallsmängderna ökar med 75 procent fram till 2050. Avfallsmängderna kan minska betydligt med hjälp av lösningar i den cirkulära ekonomin.

Klimatomställningen berör oss alla. Vi har en nuvarande situation där energipriserna stiger snabbt och vi har tuffa mål för Finlands del vad gäller koldioxidneutralitet. Därför är det fantastiskt att se nya bolag som har stora visioner och startar upp med nordiska och internationella ambitioner inom området, säger Östberg.

Östberg menar också att de förhöjda energipriserna kommer öppna upp för mer innovationer och hållbara lösningar. 

 I Finland och inom Norden pågår hållbarhetsarbete på många plan – även inom t.ex. byggsektorn där man via olika statliga åtgärder som bäst styr in helheten på bl.a. Byggande och byggnader, som  orsakar cirka en tredjedel av Finlands växthusgasutsläpp. För att Finland ska kunna uppnå sina nationella och internationella klimatmål måste också utsläppen från byggsektorn minska. Östberg berättar att utvecklingen inom byggbranschen kommer vara intressant de kommande åren. Kraven om koldioxidsnålt byggande blir fler och det kommer vara stort tryck på att skära ner på utsläppen. 

Det gäller att hitta nya lösningar i arbetet med att minska utsläppen inom byggsektorn. Utöver att bygga byggnader som är energisnåla då byggnaden används behöver också fokuset i byggandet ligga på det inledande och avslutande skedet i byggnadens livscykel, det vill säga framställning av byggnadsmaterial, byggande, förebyggande av uppkomsten av byggavfall samt återvinning av byggavfall. NGRs vision om att både ta emot byggavfall, som sedan återvinns för att skapa nya attraktiva produkter på den nordiska marknaden är i sin tid.