I lågkonjunkturen behöver vi tänka cirkulärt

Under de senaste åren har hållbarhetsfrågorna och avfallshantering blivit allt viktigare inom bygg och industri.  Ett ökat fokus på miljövänliga material och processer har drivit branschen mot mer ansvarsfulla metoder. 

Men när en recession slår till, är det lockande att bortse från hållbarhetsmålen. Då är det viktigt att komma ihåg att kortsiktiga inbesparingar kan leda till konsekvenser på längre sikt. I bygg- och industrisektorn innebär detta ibland att man väljer billigare, icke-miljövänliga material och metoder för att sänka kostnaderna. Detta kan leda till ökad användning av icke-förnybara resurser och negativ påverkan på miljön. Långsiktigt kan dessa beslut också skada företagets rykte och förmåga att konkurrera i en allt mer medveten marknad som inte längre är regional eller nationell – utan nordisk och internationell. 

Faran under en recession är att avfallshantering ofta prioriteras ned, och företag kan försöka hitta snabbare och billigare sätt att göra sig av med byggavfall. Det kan leda till mindre återvinning, vilket är skadligt för miljön och framför allt för nästa generation, säger NGR:s VD Tobias Hästbacka. 

Vi märker en tydlig efterfrågan som bäst inom NGRs område och vi tror att det cirkulära också innebär ett förhållningssätt som samtidigt även värnar om det ekonomiska läget. Ju mera vi tänker på att hushålla med våra resurser, desto mera styrs blicken mot det hållbara. 

Under de senaste åren har hållbarhetsmål drivit innovation inom bygg och industri och den vägen utvecklas nya metoder och material för att minska sin miljöpåverkan. Regeringar och samhällen har börjat sätta ökad press på byggsektorn att följa hållbarhetsprinciper och striktare avfallshantering. 

Det är av yttersta vikt att branschen förblir engagerad i att minska sin miljöpåverkan och investera i hållbara metoder. Det cirkulära är en viktig investering i vår gemensamma framtid och inte en kostnad som kan skäras ned i tider av ekonomisk nedgång, säger Tobias Hästbacka. 

Vi är jättenöjda över vår första terminal och nu ser vi fram emot fortsatt tillväxt kommande år.