Hästbacka: det tog fart snabbare än jag vågade tro

I en tid när miljöutmaningarna blir allt mer påträngande är det viktigt att se möjligheter i de problem vi står inför. En av dessa möjligheter är att starta upp företag som bidrar till en hållbar framtid. Så tänkte NGRs vd Tobias Hästbacka när han 2020 startade upp ett bolag som vågade tro på morgondagen. Det visade sig vara så att Hästbacka var helt rätt ute.

Jag visste att industrin och byggsektorn behövde ett cirkulärt tänk eftersom den gröna omställningen knackar på. Och vi österbottningar är ju vana vid att tänka kreativt och ha modet att starta nytt. Kanske just därför byggdes också första terminalen i Kuni, Korsholm.

Nordic Green Recycling är inte bara ett företag. Det består av en vision om att förvandla avfall till resurser, en förändring som kommer att forma vårt samhälle på ett betydande sätt. Med fokus på cirkulär ekonomi och återvinning har NGR för avsikt att minska miljöpåverkan och skapa en bättre framtid för oss alla.Med rätt hantering av produkter kan vi faktiskt bidra till samhällsnytta.

Avfallshanteringen är en av de största utmaningarna vi står inför idag, säger Hästbacka. Med ökande mängder avfall över hela världen är det helt avgörande att hitta innovativa lösningar.

Genom att engagera sig i att behandla och omvandla avfall till nya resurser skapar vi möjligheter för en renare och grönare framtid.

Hästbacka hade ingen enkel uppgift när han började forma bolaget tillsammans med de första styrelsemedlemmarna. Och stödet från både Korsholms kommun och VASEK blev väldigt viktigt.

Vi måste se bortom de traditionella affärsmodellerna och vågar tänka stort. Det kräver också att vi arbetar tillsammans för att uppnå en bättre värld. Vår första terminal stod klar hösten 2023, helt konkret kan vi nu ta tillvara resurser på nytt sätt.

Terminalen är en insamlingsplats och mittpunkt för material som skall återvinnas. Materialet sorteras och efter behov sker kross och siktning -det vidareförädlas och åker vidare i processen. Terminalen är ingen slutdestination för material och avfall – tvärtom. Det är en mittpunkt som knyter ihop återvinningen och den cirkulära processen.

Som entreprenörer och samhällsmedborgare har vi en möjlighet att påverka och förändra världen. Du skapar en rörelse, en möjlighet och en hållbar framtid.