Hästbacka: homma lähti liikkeelle nopeammin kuin uskalsin odottaa.

Kun ympäristöhaasteet ovat yhä akuutimpia, on tärkeää nähdä haasteiden sijaan myös mitä mahdollisuuksia meillä on. Yksi näistä mahdollisuus on perustaa yrityksiä, jotka edistävät kestävää tulevaisuutta. Näin ajatteli NGR:n toimitusjohtaja Tobias Hästbacka, kun hän perusti yrityksen vuonna 2020. Näyttää siltä, että Hästbacka oli täysin oikeassa.

Tiesin, että teollisuus- ja rakennusala tarvitsivat kiertotalousajattelua, koska vihreä muutos on jo ovella. Ja me Pohjanmaalla olemme tottuneet ajattelemaan luovasti ja olemaan rohkeita aloittamaan jotain uutta. Ehkä juuri siksi ensimmäinen terminaali rakennettiin Kuniin, Mustasaareen.

Nordic Green Recycling ei ole vain yritys. Se koostuu visiosta muuttaa jätteet resursseiksi, muutos joka muovaa yhteiskuntaamme merkittävällä tavalla. Keskittymällä kiertotalouteen ja kierrätykseen NGR aikoo vähentää ympäristövaikutuksia ja luoda paremman tulevaisuuden meille kaikille. Oikealla tuotteen käsittelyllä luomme yhteiskunnallista hyötyä.

Jätehuolto on yksi suurimmista haasteista, joiden edessä seisomme tänään, sanoo Hästbacka. Jätemäärät kasvavat ympäri maailman, joten on ehdottoman tärkeää löytää innovatiivisia ratkaisuja.

Osallistumalla jätehuoltoon ja tekemällä jätteestä uusia resursseja luomme mahdollisuuksia puhtaammalle ja vihreämmälle tulevaisuudelle.

Hästbackalla ei ollut helppo tehtävä perustaessaan yrityksen ensimmäisten hallituksen jäsenten kanssa. Mustasaaren kunnan ja VASEK:n tuki olivat myös erittäin tärkeitä.

Meidän on mietittävä perinteisten liiketoimintamallien ulkopuolelle ja uskallettava ajatella isommin. Paremman maailman saavuttaminen vaatii yhteistyötä. Ensimmäinen terminaalimme valmistui syksyllä 2023, ja voimme nyt jo käytännössä hyödyntää resursseja uudella tavalla.

Terminaali toimii keräyspisteenä ja keskipisteenä kierrätettäville materiaaleille. Materiaali lajitellaan ja tarvittaessa se murskataan ja seulotaan – se jalostetaan ja siirtyy eteenpäin prosessissa. Terminaali ei ole materiaalin ja jätteen viimeinen pysäkki – päinvastoin. Se on keskipiste, joka yhdistää kierrätyksen ja kiertotalousprosessin.

Yrittäjinä ja yhteiskunnan jäseninä meillä on mahdollisuus vaikuttaa ja muuttaa maailmaa. Voit luoda liikkeen, mahdollisuuden ja kestävän tulevaisuuden.