Waasa Energy Week – kohtaamisen tärkeys

EnergyWeek on vuosittainen tapahtuma, joka houkuttelee energiateollisuuden asiantuntijoita ympäri maailmaa Vaasaan verkostoitumaan ja kuulemaan alan uusimmista uutisista ja mielenkiintoisimmista innovaatioista. Maaliskuussa NGR osallistui ensimmäistä kertaa Waasa Energy Weekiin, jossa tavoitteena on yhdistää energia-alan tieto, inspiraatio ja tulevaisuuden näkymät. NGR:n tiimillä oli mahdollisuus tavata muiden yrittäjien kanssa ja keskustella oman toimialan kehittämisestä, ja Tobias Hästbacka on tyytyväinen yrityksen osallistumiseen. 

Kierrätyspohjaiselle yritykselle on tärkeää kohdata muita toimijoita sekä Suomesta että muualta maailmasta – Euroopassa kiinnostus kiertotalouteen on kasvanut, erityisesti rakennus- ja teollisuusalalla. Rakennusalalla kiertotalous on erityisen tärkeää, koska se vastaa suuresta osasta Euroopan jätteistä ja resurssien kulutuksesta, sanoo Tobias.

Kierrätysmateriaalien uudelleenkäytön edistäminen edistää myös kokonaisuudessaan Green Deal -ohjelmaa. Nämä ovat myös asioita, jotka ovat esillä Euroopassa tulevina vuosina, ja joista NGR toivoo myös EU-vaalien nostavan keskustelua.

Ollaksemme alamme eturintamassa meidän on pystyttävä vaikuttamaan tuleviin muutoksiin ja oltava tietoisia niistä, mikä edellyttää näkemystä, verkostoja ja uusia vaikutteita.

Alan keskusteluihin osallistuminen  edellyttää myös verkostoitumista ja kohtaamispaikkojen saatavuutta. NGR:n lyhyen olemassaolon aikana se on kasvanut yhdestä kahdeksaan omistajaan, mikä on vaatinut verkostoitumista ja taustatyötä. Se on myös tuottanut tuloksia. NGR:n liiketoimintamalli perustuu laajaan ja tulevaan pohjoismaiseen konseptiin, jossa yrityksen on tarkoitus toimia pilottimallina muille toimialalla. 

Verkostoituminen ja yhteisöllisyys ovat ratkaisevassa asemassa ihmisten elämässä ja yhteiskunnissa monin eri tavoin. Niin myös meidän yrityksessämme. Tämä on perusta vakaudelle ja edistää yhteistyötä, tukea ja yhteenkuuluvuutta eri tasoilla.

Olemalla osa verkostoa ja yhteisöä voimme jakaa resursseja, kuten tietoa ja osaamista. Tämä voi olla ratkaisevan tärkeää monien haasteiden ratkaisemisessa, sanoo Tobias.