Waasa Energy Week – vikten av att mötas

EnergyWeek är ett evenemang som årligen lockar experter inom energiindustrin från hela världen till Vasa för att nätverka och höra om de nyheterna och intressantaste innovationerna inom branschen.I mars deltog NGR för första gången i Waasa Energy Week där tanken är att kunskap, inspiration och framtidsperspektiv inom energibranschen möts. NGRs team hade möjlighet att tillsammans med andra entreprenörer träffas kring egen branschutveckling och Tobias Hästbacka är nöjd med bolagets deltagande. 

För ett bolag inom cirkulär ekonomi är det viktigt att möta andra aktörer både från Finland och från övriga världen – Europa har ökat sitt fokus på cirkulär ekonomi, särskilt inom sektorer som bygg och industri. Inom byggsektorn är cirkulär ekonomi särskilt viktig eftersom den står för en stor del av avfallen och resursförbrukningen i Europa, säger Tobias.  

Genom att införa åtgärder som främjar återvinning av byggmaterial bidrar man också till att helhetspaketet Green Deal kan genomföras. Det här är också frågor som kommer att finnas på agendan de kommande åren i Europa och som NGR även hoppas att EU-valet kan lyfta. 

För att kunna gå i bräschen för vår bransch, krävs att vi ska kunna påverka och veta om de förändringar som kommer, det kräver insikt, nätverk och nya influenser.

För att delta i  branschdiskussioner. krävs också tillgången till nätverk och mötesplatser. NGR har under sin korta levnadstid gått från en till åtta delägare, det har krävt sitt nätverkande och sitt bakgrundsarbete. Det har också gett resultat. Affärsmodellen som NGR har baserat sig på en bredd och ett kommande nordiskt koncept där tanken är att bolaget skall kunna fungera som en pilotmodell för andra inom branschen. 

Nätverk och gemenskap spelar en avgörande roll i människors liv och samhällen på många olika sätt. Så även för vårt bolag. Det här är grundläggande för stabilitet och främjar samarbete, stöd och samhörighet på olika nivåer.

Genom att vara en del av nätverk och gemenskap kan även vi dela resurser som kunskap och kompetens,  Detta kan vara avgörande för att lösa många utmaningar, säger Tobias.