Hur bra är vi på att återanvända i Österbotten?

I en tid där allt behöver vara hållbart och där trender kommer och går, är det viktigt att återkomma till den cirkulära tanken som ingalunda är ny. Nyckelord används ofta inom PR överlag och tenderar många gånger bli urvattnade- därför känns det bra att ta ordet “återanvändning” till heders igen. I Österbotten har vi varit rätt bra på att hushålla med knappa resurser och numera kan vi också tänka att det förhållningssättet på många sätt finns bakom regionens framgång på flera plan. Vi har lärt oss att “snåla”, att skapa mycket av det som finns och också ta hand om det vår region har att erbjuda, 

NGRS:s  strategiska syfte är att maximera materialens livslängd och erbjuda alternativa lösningar till depon och linjär ekonomi. Vi vill skapa en win-win situation där Nordic Green Recycling fokuserar på att förädla materialen och transportbolagen fortsätter med att samla in material. De kommande åren tror vi på att vi kan starta upp lokala återvinningsstationer där redan befintliga aktörer inom avfallsinsamlingsbranschen ansluter sig och levererar material genom Nordic Green Recycling. För vår del innebär det också att vi får upp volymerna, vilket är en sårbar del för egen utveckling om det ska bli en effektivare process. 

I vår region handlar diskussionen mycket om de investeringar vi är beroende av – många större helheter aviseras. För att de skall kunna realiseras framåt så behöver vi vara medveten om att vi som samarbetspartners och underleverantörer kan vara en viktig kugge i hjulet. Lyckas vi skapa en hållbar utveckling själva med principen om återanvändning så kommer det i sin tur att leda till att vi blir en del av en attraktiv helhet för grön energi och omställning.

Och orsaken till att vi som region kan vara attraktiv för större investeringar handlar mycket om att vi kan producera den energi och de omständigheter de behöver för att klara sin egen framtid och tillväxt. Här tänker vi självfallet på allt det som följer efter Green Deal. Om vi klarar av att förstå vår egen vikt av proaktivitet  inom återanvändningen och hur den stöder större företags “code of conduct”, kan vi själva stå i framkanten de kommande åren. 

För NGRs del är det ett av flera steg mot en affärsmodell som också skall vara gångbar nordiskt. Genom att implementera våra egna  strategier och processer strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi inom industrin och byggsektorn. Vi är fast övertygade om att en hållbar avfallshantering är avgörande för att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Och vi tror att Österbotten är redo att även här framåt ta kommandot inom näringslivet, och inte att förglömma de krav som den offentliga sektorn bestämmer framåt. Vår gemensamma handlingskraft är helt avgörande även här. 

Tobias Hästbacka Webb Cirkel

Tobias Hästbacka

CEO, Nordic Green Recycling

tobias.hastbacka@ngr.fi

+358 40 962 3450